Excel PowerPivot – profesionálna analýza, modelovanie a vizualizácia údajovRozsah: 8 hodín

Termín konania: 07.12.2020 

Dni konania: pondelok

Čas konania: 8:00 - 16:00

Miesto konania: Akadémia vzdelávania Zvolen, Námestie SNP 25, Zvolen   

Cena: 99,-€  

Prihláška: Online prihláška

Lektor: Ing. Juraj Beňadik

Cieľová skupina: každý kto potrebuje vypracovávať analýzy z veľkého množstva údajov z rôznych zdrojov a vytvárať z nich profesionálne a účinné reporty

Požadované vzdelanie: bez obmedzenia

Doklad o ukončení: Certifikát Akadémie vzdelávania Zvolen

Cieľ kurzu: naučte sa importovať, analyzovať a vizualizovať veľké množstvo údajov z rôznych databáz, serverov či exportovExcel Power Pivot - profesionálna analýza, modelovanie a vizualizácia údajov

PC školenie:
Excel Power Pivot – profesionálna analýza, modelovanie a vizualizácia údajov

Microsoft Excel je veľmi mocný nástroj na analyzovanie, modelovanie a vizualizáciu údajov. No aj on má svoje limity a obmedzenia. A práve preto vznikol PowerPivot. Takže čo je to vlastne PowerPivot v Exceli? PowerPivot je doplnok excelu, ktorý v mnohom spája výhody Excelu a databáz a poskytuje obrovské možnosti na spracovanie údajov. Spájanie údajov z množstva zdrojov ( csv, databázy, servery, internet, excelovské tabuľky ) do dátového modelu, z ktorého je možné vytvoriť výstup (prevažne v kontingenčných tabuľkách a grafoch) podľa svojich potrieb. Spracovanie a úprava údajov v Power Query. Analýza údajov presne podľa potrieb Vášho reportu, pokročilé funkcie, ktoré umožňujú prehľadný a zrozumiteľný pohľad na výsledky Vašej spoločnosti z minulosti alebo určiť trend vašej spoločnosti do budúcna. Umožňujú nájsť silné a slabé miesta vo vašej firme, pozorovať vývoj v priebehu času a prijímať tak vždy tie najlepšie rozhodnutia. Vizualizácia vašich analýz pomocou dashboardov v Exceli, Power View alebo v Power BI posunie rozhodovanie vo vašej spoločnosti na úplne novú úroveň. Ako efektívne a rýchlo spracovať, analyzovať a prezentovať veľké množstvo údajov z rôznych zdrojov sa naučíte na našom školení.

Ktoré verzie Excelu podporujú Power Pivot si môže pozrieť na stránke balíku Office od Microsoftu

Obsah školenia

Úvod do PowerPivot

 • Inštalácia doplnku Power Pivot
 • Limity Power Pivot
 • Porovnanie práce v Power Pivot oproti klasickému spracovaniu údajov v Exceli

Import údajov z rôznych zdrojov

 • Dátový model a jeho vytvorenie
 • Import údajov z textových súborov a exportov
 • Import údajov z databáz
 • Import údajov z iných tabuliek v Exceli
 • Import údajov z internetu
 • Import údajov z rôznych typov serverov
 • Power Query
 • Vytváranie vzťahov medzi tabuľkami
 • Prepojenie tabuliek
 • Aktualizácia údajov

Spracovanie údajov

 • Filtrovanie údajov a výber stĺpcov v dátovom modeli
 • Vypočítané stĺpce
 • Analýza údajov podľa času, oddelenia, pobočky, produktu
 • Súhrnné výpočty
 • KPI – kľúčové indikátory výkonu
 • Základy jazyka DAX
 • Kontingenčné tabuľky pomocou PowerPivot

Prezentácie a publikovanie výsledných reportov

 • Vytváranie interaktívnych dashboardov
 • Publikovanie na Share Pointe
 • Publikovanie v Office 365
 • PowerView
 • Úvod do Power BI

Kompletnú ponuku našich IT kurzov a školení nájdete tu.


Radi zodpovieme Vaše otázky