Efektívna komunikácia

Rozsah:
6 hodín
Termín konania:
27.11.2023
Dni konania:
utorok
Čas konania:
8:00 - 15:00
Miesto konania:
Akadémia vzdelávania Zvolen, Námestie SNP 25, Zvolen
Cena:
80,- € AVZV nie je platcom DPH
Prihláška:
Online prihláška
Lektor:
Mgr. Veronika Maňková
Cieľová skupina:
každý
Požadované vzdelanie:
bez obmedzenia
Doklad o ukončení:
Certifikát AVZV
Cieľ kurzu:
Zvládnuť komunikačné zručnosti pre bežný život, pracovné prostredie ale aj stresové a konfliktné situácie.


Osnova školenia Efektívna komunikácia:

  1. Ako úspešne dosahovať svoj komunikačný zámer
  2. Komunikácia – rozpoznanie a eliminácia komunikačných bariér
  3. Pravidlá zrozumiteľnej komunikácie
  4. Techniky práce s hlasom a slovom
  5. Neverbálna komunikácia – čítanie reči tela
  6. Zvládanie záťažových situácií komunikáciou
  7. Ako budovať nové návyky v komunikácii
  8. Praktický tréning
  9. Diskusia


Radi zodpovieme Vaše otázky