Nám. SNP 25, 96001 Zvolen - tel: 0902 930 206, 0902 930 207

Daňové priznanie fyzických osôb (FO) za rok 2018 + novely zákona o dani z príjmov od 1.1.2019
Názov kurzu: Daňové priznanie fyzických osôb (FO) za rok 2018 + novely zákona o dani z príjmov od 1.1.2019 

Lektor: Ing. Janka Acsová

Rozsah: 6 hodín

Termín konania: 30.01.2019 

Dni konania: streda

Čas konania: 8:30 - 15:00

Miesto konania: BRATISLAVA – Ružinov – COOP Jednota Slovensko, Bajkalská 1496/25, BRATISLAVA - Ružinov

Cena: 66,-€

Prihláška: Online prihláška  

Cieľová skupina: ekonómovia, účtovníci, podnikatelia, majitelia, konatelia

Požadované vzdelanie: bez obmedzenia

Doklad o ukončení: bez dokladu

Cieľ kurzu: Pripravte sa na vysporiadanie ročnej daňovej povinnosti fyzickej osoby za rok 2018 spolu s daňovou poradkyňou Ing. Janou Acsovou, ktorá vás naučí, ako vyplniť daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby typu B.Pripravte sa na vysporiadanie ročnej daňovej povinnosti fyzickej osoby za rok 2018 spolu s daňovou poradkyňou Ing. Janou Acsovou, ktorá vás naučí, ako vyplniť daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby typu B. Vzhľadom na to, že od 1. 1. 2019 nadobudne účinnosť viacero významných zmien v zákone o dani z príjmov, venujeme časť školenia aj týmto daňovým novinkám a ich aplikovaniu v praxi. Zo školenia si odnesiete množstvo praktických tipov pre správne uzatvorenie aktuálneho účtovného obdobia alebo pre plynulý prechod do roku 2019. Upozorňujeme vás, že kvôli zvýšeniu efektivity školenia je počet účastníkov obmedzený.

HARMONOGRAM:

8.30 – 8.55 prezentácia účastníkov školenia
9.00 – 10.30 prednáška
10.30 – 10.40 prestávka na kávu, čaj
10.40 – 12.30 prednáška spojená s diskusiou
12.30 – 13.00 prestávka na obed
13.00. – 15.00 prednáška spojená s diskusiou

Program

Daňové povinnosti fyzických osôb v roku 2018 a daňové priznanie typu B
•Zmeny zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. – aktualizácia pre fyzické osoby na rok 2018 a 2019 (daňový rezident, príjmy manželov plynúce z prevodu majetku, príležitostné príjmy a podobne).

•Vybrané oblasti zákona o dani z príjmov:
◦majetok využívaný na súkromné aj podnikateľské účely
◦automobil v podnikaní ako súčasť obchodného majetku, súkromný automobil fyzickej osoby, zaraďovanie a vyraďovanie do a z podnikania,
◦výdavky na spotrebné pohonné látky a ich preukazovanie,
◦cestovné náhrady v súvislosti so súkromným automobilom
•Jednoduché účtovníctvo a účtovná závierka v sústave jednoduché účtovníctva za rok 2018.

•Uzatvorenie roka 2018 podnikajúcich fyzických osôb:
◦účtujúcich v sústave jednoduchého účtovníctva,
◦preukazujúcich výdavky formou daňovej evidencie,
◦s percentuálnymi výdavkami.

•Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby typu B a informácie z neho vyplývajúce na praktickom príklade:
◦povinnosť podať daňové priznanie,
◦nezdaniteľné časti základu dane,
◦príjmy dosiahnuté pri spoločnom podnikaní,
◦príjmy zo závislej činnosti,
◦príjmy z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej činnosti, z prenájmu a z použitia diela a umeleckého výkonu,
◦príjmy z kapitálového majetku,
◦ostatné príjmy,
◦umorovanie straty,
◦povinné prílohy,
◦osobitné záznamy,
◦upozornenia k vyplneniu daňového priznania.

•Diskusia

možnosť parkovania:

– na parkovisku Hotela Holiday Inn Bajkalská 748/25A – vedľa budovy COOP Jednoty, zvýhodnené parkovné je 4 eur/ deň pre účastníkov školenia sa platí na recepcii hotela pri odchode z parkoviska

– na parkovisku pred budovou COOP Jednoty, Bajkalská – cena 4 eur/deň – platí sa pri prezentácii

– v okolí zadarmo

Cena zahŕňa pracovné materiály, občerstvenie počas celého školenia a organizačné zabezpečenie školenia.

Úhradu účastníckeho poplatku je potrebné realizovať najneskôr 3 pracovné dni pred konaním školenia.

Ing. Janka Acsová, Venuje sa účtovníctvu, pôsobí ako audítor Slovenskej komory audítorov a daňový poradca Slovenskej komory daňových poradcov


Radi zodpovieme Vaše otázky