Daňová optimalizácia v roku 2021 na praktických príkladoch ( webinár )Rozsah: 6 hodín

Termín konania: 22.09.2021 

Dni konania: streda

Čas konania: 9:00 - 15:00

Miesto konania: Online, , Webinár   

Cena: 84,- € AVZV nie je platca DPH, ceny sú konečné 

Prihláška: Online prihláška

Lektor: Ing. Vladimír Ozimý, Člen Slovenskej komory daňových poradcov, špecialista na dane a účtovníctvo

Cieľová skupina: ekonómovia, účtovníci, konatelia atď.

Požadované vzdelanie: bez obmedzenia

Doklad o ukončení: bez dokladu

Cieľ kurzu: Ako čo najefektívnejšie v roku 2021 znížiť svoju daň, a to legálnym spôsobom a bez rizika.Ako čo najefektívnejšie v roku 2021 znížiť svoju daň, a to legálnym spôsobom a bez rizika… Práve tejto téme sa v praktických príkladoch bude venovať Ing. Vladimír Ozimý na uvedenom školení. V rámci obsahu si vypočujete nespočetné množstvo overených optimalizačných trikov, vďaka ktorým poznáte, ako vyťažiť čo najviac z daňových výdavkov, ako môže rozdelenie jedného subjektu na viacero výrazne znížiť daň z príjmov, ako na tvorbu opravných položiek k nezinkasovaným pohľadávkam alebo aj to, ako odpočítať od základu dane (resp. čiastkového základu dane) daňovú stratu dosiahnutú v uplynulých rokoch.

Harmonogram
9.00 – 11.00 prednáška
11.00 – 12.00 obedňajšia prestávka
12.00 – 15.00 prednáška spojená s diskusiou

PROGRAM

•čoskoro doplníme

Ako bonus získa každý účastník:
•Záznam z webinára počas 30 dní
•Služby daňovej a mzdovej pohotovosti počas 30 dní

Ako prebieha online seminár a technické podmienky zašleme včas prihláseným záujemcom.

Účastnícky poplatok obsahuje cenu školenia, organizačné náklady, pracovné materiály.

Úhradu účastníckeho poplatku je potrebné realizovať najneskôr 3 pracovné dni pred konaním školenia.
Pre potreby fakturácie prosíme včas zaslať fakturačné údaje.
inak po prihlásení platba v prospech účtu : SK47 0200 0000 0031 7933 7255 VS: RRMMDD v poznámke uviesť : priezvisko a skrátený názov seminára


Radi zodpovieme Vaše otázky