Cookies a sociálne siete z pohľadu GDPR ( webinár )Rozsah: 2 hodiny

Termín konania: 19.08.2021 

Dni konania: štvrtok

Čas konania: 9:00 - 11:00

Miesto konania: , ,   

Cena: 60,-€ AVZV nie je platca DPH, ceny sú konečné 

Prihláška: Online prihláška

Lektor: JUDr. Marcela Macová, PhD.

Cieľová skupina: každý kto vlastní webstránku

Požadované vzdelanie: bez obmedzenia

Doklad o ukončení: bez dokladu

Cieľ kurzu: Na dvojhodinovom webinári si povieme, ako sa vyrovnať s reguláciou cookies na Slovensku.Na dvojhodinovom webinári si povieme, ako sa vyrovnať s reguláciou cookies na Slovensku. Z pohľadu platných predpisov GDPR aj zákona o elektronických komunikáciách si ukážeme, ako má vyzerať „cookies lišta“ alebo čo robiť, ak máte zriadený „fanúšikovský“ profil na sociálnych sieťach, napr. na Facebooku a Instagrame. V závere webinára si posvietime aj na nové usmernenie EÚ a povieme si, aký dosah má na cielenie reklám v rámci sociálnych sietí.

Harmonogram
09,00 – 11,00 – prednáška spojená s diskusiou

PROGRAM

•úvod do problematiky
•vysvetlenie legislatívnych zmien
•cookies lišta – čo by mala obsahovať a ako by mala vyzerať
•obsah informácie o spracúvaní osobných údajov pre cookies
•sociálne siete a zásady spracúvania osobných údajov
•ako cieliť reklamu z pohľadu GDPR

Bonusy
Odborné poradenstvo s lektorom počas priameho prenosu formou chatu
Videozáznam z webinára na 30 dní

AKO PREBIEHA VZDELÁVANIE A PRIHLÁSENIE SA ONLINE zašleme záväzne prihláseným
Účastnícky poplatok obsahuje cenu 1-dňového školenia, organizačné náklady, pracovné materiály.

Úhradu účastníckeho poplatku je potrebné realizovať najneskôr 3 pracovné dni pred konaním školenia.
V prípade požiadavky fakturácie prosíme včas zaslať fakturačné údaje, resp. objednávku, inak platba v prospech účtu SK47 0200 0000 0031 7933 7255 VS RRMMDD v poznámke skrátený názov seminára, meno účastníka


Radi zodpovieme Vaše otázky