Cestovné náhrady
Názov kurzu: Cestovné náhrady 

Lektor: Júlia Pšenková

Rozsah: 6 hodín

Termín konania: 15.03.2019 

Dni konania: pondelok

Čas konania: 8:30 - 15:00

Miesto konania: Hotel Saffron, Školská 5, Bratislava

Cena: 78,-€

Prihláška: Online prihláška  

Cieľová skupina: ekonómovia, účtovníci, podnikatelia, majitelia, konatelia

Požadované vzdelanie: bez obmedzenia

Doklad o ukončení: bez dokladu

Cieľ kurzu: priblížiť aktuálnu problematiku cestovných náhrdProgram

 • charakteristika pracovnej cesty
 • osoby s nárokom na cestovné náhrady
 • miesto výkonu práce, pravidelné pracovisko na účely cestovných náhrad
 • tuzemské pracovné cesty
  • stravné
  • náklady na dopravu, ubytovanie
  • použitie súkromného motorového vozidla
  • ostatné vedľajšie výdavky
 • zahraničné pracovné cesty
  • stravné
  • náklady na dopravu, ubytovanie
  • použitie súkromného motorového vozidla
  • ostatné vedľajšie výdavky
  • povinné očkovania
  • poskytnutie preddavku
  • poistenie
  • vreckové
  • formulár A1
  • vyslania zamestnancov
  • prepočítavací kurz
 • proces spracovania cestovných náhrad
  • žiadosť o pracovnú cestu
  • vyúčtovanie pracovnej cesty
  • termín
  • lehoty

 

HARMONOGRAM:
8.30 hod. – 9.00 hod. prezentácia účastníkov školenia
9.00 hod. – 11.00 hod. prednáška
11.00 hod. – 12.00 hod. obedňajšia prestávka
12.00 hod. – 15.00 hod. prednáška spojená s diskusiou

 

Účastnícky poplatok 78 € s DPH: obsahuje cenu 1-dňového školenia, organizačné náklady, pracovné materiály, teplý obed.

 

Účastníci seminára v hoteli Saffron môžu využiť parkovanie v areáli hotela alebo na podzemnom parkovisku za zľavnenú cenu 8 eur na celý deň.

 

Úhradu účastníckeho poplatku je potrebné realizovať do 3 pracovných dní od vystavenia zálohovej faktúry (príp. proforma faktúry), najneskôr však 3 pracovné dni pred konaním školenia.

Júlia PšenkováŠpecialista na mzdy, odvody, dane a príslušnú legislatívu. Pôsobí v nadnárodnej spoločnosti, kde sa venuje poradenstvu a výkonom v oblasti daní, auditu, účtovníctva a mzdového účtovníctva. Okrem iného sa venuje aj lektorovaniu.


Radi zodpovieme Vaše otázky