Nám. SNP 25, 96001 Zvolen - tel: 0902 930 206, 0902 930 207

Cash flow – prehľad peňažných tokov
Názov kurzu: Cash flow – prehľad peňažných tokov 

Lektor: Ing. Ondrej Baláž

Rozsah: 6 hodín

Termín konania: 08.10.2019 

Dni konania: utorok

Čas konania: 8:30 - 15:00

Miesto konania: Hotel Saffron, Školská 5, Bratislava   

Cena: 90,-€  

Prihláška: Online prihláška   

Cieľová skupina: ekonómovia, účtovníci, podnikatelia, majitelia, konatelia

Požadované vzdelanie: bez obmedzenia

Doklad o ukončení: bez dokladu

Cieľ kurzu: prehľad o peňažných tokoch vo firmeNaučte sa efektívne monitorovať všetky peňažné toky, ktoré do vášho podniku prichádzajú alebo odchádzajú. Na školení s Ing. Ondrejom Balážom si podrobne prejdeme jednotlivé metódy vykazovania prehľadu peňažných tokov a ujasníme vám, prečo je prehľad peňažných tokov neoddeliteľnou súčasťou výkazu účtovnej závierky. V priebehu školenia získate  nevyhnutné znalosti pre zostavovanie retrospektívneho i perspektívneho prehľadu peňažných tokov a navyše vám pomocou praktického príkladu ukážeme, ako zostaviť prehľad peňažných tokov nepriamou metódou.

HARMONOGRAM:
08.30 – 09.00 prezentácia účastníkov školenia
09.00 – 11.00 prednáška
11.00 – 12.00 obedňajšia prestávka
12.00 – 15.00 prednáška spojená s diskusiou

Program
•Základné pojmy
•Úprava prehľadu peňažných tokov v podvojnom účtovníctve podnikateľov v Slovenskej republike.
•Metódy vykazovania prehľadu peňažných tokov
◦priama metóda
◦modifikovaná priama metóda
◦nepriama metóda
•Nadväznosť prehľadu peňažných tokov na výkazy účtovnej závierky
•Príklad na zostavenie prehľadu peňažných tokov nepriamou metódou
•Diskusia

Účastnícky poplatok obsahuje cenu 1-dňového školenia, organizačné náklady, pracovné materiály, obed.

Účastníci seminára v hoteli Tatra môžu využiť parkovanie v areáli hotela za zľavnenú cenu 10 eur na celý deň.

Úhradu účastníckeho poplatku je potrebné realizovať najneskôr 3 pracovné dni pred konaním školenia.

Ing. Ondrej Baláž, spoluautor viacerých odborných publikácií a bohatá publikačná činnosť v odborných časopisoch zameraných najmä na oblasť účtovníctva a daní


Radi zodpovieme Vaše otázky