Nám. SNP 25, 96001 Zvolen - tel: 0902 930 206, 0902 930 207

BUDOVANIE VLASTNEJ ZNAČKY
Názov kurzu: BUDOVANIE VLASTNEJ ZNAČKY 

Lektor: Mgr.Renáta Taligová

Rozsah: 4 hodiny

Termín konania: 26.02.2019 

Dni konania: utorok

Čas konania: 16:00 - 20:00

Miesto konania: Akadémia vzdelávania Zvolen, Námestie SNP 25, Zvolen

Cena: 45,-€

Prihláška: Online prihláška  

Cieľová skupina: Pre všetkých, ktorí chcú vedieť odpoveď : Viete, čo všetko si vyžaduje účinný branding, čiže proces budovania firemnej značky?

Požadované vzdelanie: bez obmedzenia

Doklad o ukončení: bez dokladu

Cieľ kurzu: Ako vybudovať značku, ktorá čo najlepšie vystihne Vašu jedinečnosťprezentácia od 15,45 hod

prednáška v čase 16 -20 hod s prestávkami na občerstvenie

Na svete existujú viac ako 3 milióny registrovaných značiek. Drvivá väčšina z nich nemá žiadnu cenu alebo nič neznamenajú. Tak, čo robí značku cennou?

Na kurze budeme spoločne odpovedať nielen na otázky, ale ukážeme si aj, že značka je súčtom viacerých charakteristík, ktoré robia Vašu ponuku na trhu jedinečnou. Ak chcete vytvoriť úspešnú značku, potrebujete poznať a pochopiť potreby, vkus a požiadavky svojich zákazníkov a začleniť stratégiu permanentného budovania značky do každodenného kontaktu Vašej firmy s prostredím.

Obsahová štruktúra kurzu:
1. Princíp jedinečnosti
2. Hodnotový systém a poslanie
3. Vízie a ciele
4. Logo, slogan, dizajn ako základné komunikačné prvky
5. Interakcia s prostredím
6. Produktová línia
7. Definovanie stratégie
8. Marketing

Účastnícky poplatok obsahuje cenu školenia, organizačné náklady, pracovné materiály, občerstvenie.

Úhradu účastníckeho poplatku je potrebné realizovať najneskôr 3 pracovné dni pred konaním školenia.


Radi zodpovieme Vaše otázky