BIZNIS PROTOKOL A SPOLOČENSKÁ ETIKETA V PRAXIRozsah: 5 hodín

Termín konania: 08.12.2020 

Dni konania: utorok

Čas konania: 9:00 - 14:00

Miesto konania: Agroinštitút Nitra, Akademická č. 4, Nitra   

Cena: 69,- € AVZV nie je platca DPH, ceny sú konečné 

Prihláška: Online prihláška

Lektor: Ľubomíra Hnátová, PhD.

Cieľová skupina: management, asistentky....

Požadované vzdelanie: bez obmedzenia

Doklad o ukončení: certifikát Akadémie vzdelávania Zvolen

Cieľ kurzu: naučte sa čo je správny biznis protokolPROGRAM
Špecifiká biznis protokolu a spoločenskej etikety
Pravidlo významnosti. Firemná a osobná kultúra
Osobný imidž, reprezentácia osoby, firmy
Prijímanie návštev, hostí
Pozdravy, predstavenie, oslovenie
Vizitky, pozvánky, skratky
Diskusia, námety účastníkov

poplatok zahŕňa kalkulované náklady na organizačno-technické zabezpečenie školenia, občerstvenie a ďalšie režijné náklady Úhradu je potrebné zrealizovať 3 dni pred začiatkom
Akadémia vzdelávania Zvolen nie je platcom DPH.
Bankové spojenie : SK47 0200 0000 0031 7933 7255 VS-RRMMDD KS-0308 v poznámke skr.názov vzdelávania, meno účastníka. Pre potreby fakturácie prosíme včas zaslať fakturačné údaje.
Organizácia:
zmenu alebo ďalšie organizačné pokyny oznámime iba záväzne prihláseným záujemcom. V prípade neúčasti je potrebné túto skutočnosť nahlásiť min 3 dni vopred, inak vložné nebude vrátené, môžete vyslať náhradného účastníka.


Radi zodpovieme Vaše otázky