Angličtina s native speakromRozsah: 48 vyučovacích hodín

Termín konania: 01.04.2020 - 30.06.2020 

Dni konania: pondelok a streda alebo utorok a štvrtok

Čas konania: 17:40 - 19:10

Miesto konania: Akadémia vzdelávania Zvolen, Námestie SNP 25, Zvolen   

Cena: 190,-€  

Prihláška: Online prihláška   

Lektor: rôzni

Cieľová skupina: dospeli a mladí ľudia vo veku nad 15 rokov

Požadované vzdelanie: bez obmedzenia

Doklad o ukončení: možnosť získať certifikát AVZV na príslušnej úrovni ovládania jazyka

Cieľ kurzu: Absolvent jednotlivých modulov jazykového kurzu dosiahne jazykové kompetencie na základe kritérií definovaných Spoločným európskym referenčným rámcom.Možnosť sa pridať do už existujúcich skupín. Cenu Vám prepočítame podľa reálne odučených hodín.


Radi zodpovieme Vaše otázky