Aktualizačná odborná príprava – VTZ PlynovéRozsah: 8 hodín

Termín konania: 20.09.2022 

Dni konania: utorok

Čas konania: 8:00 - 16:00

Miesto konania: Akadémia vzdelávania Zvolen, Námestie SNP 25, Zvolen   

Cena: 60,-€  

Prihláška: Online prihláška

Lektor: Bc. Ján Krnáč

Cieľová skupina: AOP pre revíznych technikov vyhradených technických zariadení plynových skupiny Aa, b, c, d, e, f, g, h, i, Ba, b, c, d, e, f, g, h, i AOP pre osoby na obsluhu vyhradených technických zariadení plynových skupiny Aa, b, c, e, f, h, i AOP pre osoby na opravy vyhradených technických zariadení plynových skupiny Aa, b, c, d, e, f, g, h, i

Požadované vzdelanie: bez obmedzenia

Doklad o ukončení: Potvrdenie o absolvovaní

Cieľ kurzu: Poučiť o novinkách a splniť povinnosť absolvovať 1x za 5 rokov k dátumu platnosti osvedčenia / preukazuV zákonom predpísanom rozsahu informovať účastníkov o zmenách v právnych a technických predpisoch BOZP pri práci na VTZP, oboznámiť aj o aktuálnych odborných poznatkoch v predmetnej oblasti.

Podrobnejšie v pozvánke – príloha

Prihláška je záväzná po uhradení poplatku za školenie, alebo dohode

 

Pozvánka

Prihláška

Zdravotný posudok

Zdravotný posudok zamestnávateľ


Radi zodpovieme Vaše otázky