Ako prepustiť zamestnanca a na čo nezabudnúť – krok za krokom v praktických príkladoch ( webinár )Rozsah: 6 hodín

Termín konania: 18.10.2021 

Dni konania: pondelok

Čas konania: 9:00 - 15:00

Miesto konania: Online, , Webinár   

Cena: 120,-€ AVZV nie je platca DPH, ceny sú konečné 

Prihláška: Online prihláška

Lektor: doc. JUDr. Marta Thurzová, CSc.

Cieľová skupina: personalisti, podnikatelia, konatelia ...

Požadované vzdelanie: bez obmedzenia

Doklad o ukončení: bez dokladu

Cieľ kurzu: Potrebujete sa oboznámiť s problematikou skončenia pracovného pomeru?Potrebujete sa oboznámiť s problematikou skončenia pracovného pomeru? Prípadne ste sa rozhodli prepustiť zamestnanca a radi by ste si prešli všetky náležitosti spojené s týmto úkonom? To, ako „správne“ prepustiť zamestnanca a na čo pri tom nezabudnúť bude hlavnou témou webinára s docentkou Martou Thurzovou. Tento webinár vám v praktických príkladoch prináša základné vedomosti o tom, akými spôsobmi môže skončiť pracovný pomer zamestnanec a akými zamestnávateľ, ako skončiť pracovný pomer dohodou, ako podať výpoveď, ako je to z dĺžkou výpovednej doby, a výpovednými dôvodmi,v akých situáciách nemožno zamestnanca prepustiť a ako je to s prepustením zamestnanca v čase covidu? Kedy má zamestnanec pri skončení pracovného pomeru nárok na odstupné a kedy na odchodné .
Venovať sa budeme aj výpovedi a oznámeniu o okamžitom skončení pracovného pomeru z dôvodu porušenia pracovnej disciplíny a pomocou príkladov zo súdnej praxe odlíšime dôvody pre závažné a menej závažné porušenie pracovnej disciplíny.“

Harmonogram

9.00 – 11.00 prednáška
11.00 – 12.00 obedňajšia prestávka
12.00 – 15.00 prednáška spojená s diskusiou

PROGRAM

Skončenie pracovného pomeru

•Spôsoby skončenia pracovného pomeru upravené v ZP
•Dohoda o skončení pracovného pomeru
•Výpoveď zo strany zamestnanca
•Výpoveď zo strany zamestnávateľa
•Výpovedné doby a výpovedné dôvody
•Zákaz výpovede a výnimky z tohto zákazu
•Okamžité skončenie pracovného pomeru zo strany zamestnanca
•Okamžité skončenie zo strany zamestnávateľa
•Zákaz okamžitého skončenia pracovného pomeru
•Špecifiká skončenia pracovného pomeru na dobu určitú
•Skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe
•Účasť zástupcov zamestnancov pri skončení pracovného pomeru
•Doručovanie písomností pri skončení pracovného pomeru
•Odstupné, odchodné a ďalšie nároky v súvislosti so skončením pracovného pomeru

Praktické príklady a riešenia

Ako bonus získa každý účastník:
•Služby daňovej a mzdovej pohotovosti na 30 dní
•Videozáznam z webinára na 14 dní

Ako prebieha online seminár a technické podmienky zašleme včas prihláseným záujemcom.

Účastnícky poplatok obsahuje cenu školenia, organizačné náklady, pracovné materiály.

Úhradu účastníckeho poplatku je potrebné realizovať najneskôr 3 pracovné dni pred konaním školenia.
Pre potreby fakturácie prosíme včas zaslať fakturačné údaje.
inak po prihlásení platba v prospech účtu : SK47 0200 0000 0031 7933 7255 VS: RRMMDD v poznámke uviesť : priezvisko a skrátený názov seminára


Radi zodpovieme Vaše otázky