Online testy

Otestujte svoje znalosti pomocou našich online testov. Naše online testy sú spracované pre dôkladné preverenie znalostí. Obsahujú viacero otázok, napríklad jazykové testy majú 50 otázok. Našim cieľom je totiž čo najdôkladnejšie posúdiť na akej úrovni sa nachádzate aby ste mali presnú predstavu o vašom ďalšom smerovaní v zvyšovaní svojich kompetencií.

Pre hodnotenie znalostí cudzích jazykov používame Spoločný európsky referenčný rámec pre jazykové znalosti SERR (ang. CEFR – Common European Framework of Reference for Languages).  Vypracovala ho Rada Európy pre presné určenie stupňa schopností v štúdiu cudzích jazykov občanov Európskej únie.